เนชั่นแนลทรัสต์ร่วมกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการแฮ็ค Blackbaud

0 Comments

National Trust ของสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในองค์กรที่กำลังเติบโตเพื่อออกการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลหลังจากการโจมตี Blackbaud ผู้ให้บริการคลาวด์ คนอื่น ๆ รวมถึงองค์กรการกุศลที่ไร้บ้าน องค์กรการกุศลผู้ป่วยไข้ซูไรเดอร์และกลุ่ม Young Minds ด้านสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลของสหราชอาณาจักรบอกว่ามีองค์กร 125 แห่ง

รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้รวมถึงมหาวิทยาลัยหลายสิบแห่งและในระดับสากลพิพิธภัณฑ์โรงเรียนโบสถ์และธนาคารอาหารก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน BlackBaud รายงานว่ามีเหตุการณ์การฝ่าฝืนข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรจำนวนมากในสหราชอาณาจักรที่ใช้บริการของ บริษัท และเรากำลังทำการสอบสวน องค์กรที่เกี่ยวข้องควรติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลได้รับผลกระทบ